Балалық шақтың
бақытты әдеттері!
Ru Kz

Акция ережелері

Балалық шақтың бақытты әдеттері!

 

«Нестле Фуд Қазақстан» «Nestogen Grow Happy»Акциясының Ережелері (бұдан әрі – Ережелер)

1. АКЦИЯНЫ ӨТКІЗУ ШАРТТАРЫ.

1.1.  «Nestogen Grow Happy» промо-Акциясының ұйымдастырушысы(бұдан әрі - «Акция») – «Нестле Фуд Қазақстан» ЖШС

1.2. Акцияға Тапсырыс Беруші – «Нестле Фуд Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1.3. Акцияны Орындаушы –«KOGI Digital Agency» ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1.4. Акция Қазақстан Республикасының барлық аумағында өткізіледі (бұдан әрі - «Акцияны өткізу аумағы»).

1.5. Акция 2021 жылдың 1 наурыздан 5 сәуір аралығында өткізіледі (бұдан әрі - «Акцияны өткізу мерзімі»).      

2. АКЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.

2.1. Акцияға қатысуға 18 жасқатолғанҚазақстан Республикасының әрекетке қабілетті азаматтары және Қазақстан қалаларында тұратын, Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар шет мемлекеттердің азаматтары, 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалардың ата - аналары (бұдан әрі –«Акцияға Қатысушы») шақырылады.

2.2. Осы Ережелердің 2 және 3-бөлімдерінің талаптарына жауап беретін және осы Ережелердің барлық шарттарын тиісті түрде орындаған тұлға Акцияға Қатысушы болып саналады.

2.3. Келесі тұлғалардың осы Ережелердің шарттарын орындауына қарамастан, олар Акцияға Қатысушы болып танылмайды және бола алмайды:

2.3.1. Акцияға Тапсырыс берушінің / Орындаушының және Акцияны дайындауға және өткізуге қатысатын кез келген басқа тұлғалардың қызметкерлері және олардың жақын туыстары (күйеуі / әйелі, балалары, аға-інілері / апа-сіңлілері, ата-аналары);

2.3.2. 18 жасқа толмаған тұлғалар, әрекет қабілеті шектеулі және әрекетке қабілетсіз тұлғалар;

2.3.3. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын тұлғалар;

2.4. Акцияға Қатысушылар Акцияға қатысу кезінде келесідей әрекеттерді орындауға міндеттенеді:

2.4.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелері мен нормаларының талаптарын сақтау;

2.4.2. Ұйымдастырушы сұратқан толық, дұрыс және анық мәліметтерді көрсету.

2.5. Акцияға қатыса отырып, Акцияға Қатысушы осы Ережемен танысу және толық келісу фактісімен келіседі және оны растайды.

2.6. Акцияға қатыса отырып, Акцияға Қатысушы өз еркімен ұсынған кез келген ақпаратты, оның ішінде Акцияға Қатысушының дербес деректерін Тапсырыс беруші / Тапсырыс беруші уәкілеттік берген тұлғалар оған ақпаратты, оның ішінде жарнамалық сипаттағы ақпаратты одан әрі ықтимал жіберу мақсатында өңдей алатынын түсінеді және онымен келіседі. Осы Ережелердің шарттарын қабылдай отырып, Акцияға Қатысушылар осы Ережелермен белгіленген қажеттілік болған кезде, Тапсырыс беруші және / немесе Тапсырыс беруші уәкілеттік берген басқа тұлғалардың Акцияны пайдалануы мақсатында дербес деректерді осындай өңдеуге келісім береді.

2.7. Акцияға қатыса отырып, Акцияның әрбір Қатысушысы сол арқылы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін әдістермен (оның ішінде үшінші тұлғаларға беру жолымен) маркетингтік және / немесе кез келген басқа мақсатта Акцияға Тапсырыс беруші өзі берген ақпаратты және ұсынылатын келісім көлемін, атап айтқанда, оның атын, тегін, Акцияға Қатысушының суретін, сұхбатын немесе жарнамалық / маркетингтік мақсатта ол туралы басқа да материалдарды тегін пайдалануға, оның ішінде, бірақ бұлармен шектелмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, кез келген баспа, аудио- және бейнематериалдарда, БАҚ-пен сұхбаттарда жариялау құқығын (оның ішінде оның аты мен суреті), сондай-ақ @nestlebaby.kz Instagram-аккаунтында ақпаратты, хабарламаларды (соның ішінде жарнамалық сипаттағы) жіберу үшін және т.б., аумақ, уақыт және пайдалану тәсілі бойынша қандай да бір шектеусізөз келісімін растайды және мұндай пайдалануды АкцияныОрындаушы немесе Тапсырыс беруші және / немесе кез келген үшінші тұлға өтемейді.

2.8. Акцияға қатысуды куәландыратын әрекеттерді жасау арқылы осы Ережелердің шарттарын қабылдаған сәттен бастап, Акцияның тиісті Қатысушысы осы Ережелердің шарттарымен келісімін және жеке деректерді өңдеуге келісімін ұсынған болып саналады.

2.9. Осы Ережелердің талаптарымен келіспейтін және / немесе дербес деректерді өңдеуге келісім беруден бас тартатын Акцияға ҚатысушыАкцияға одан әрі қатысу құқығынан айырылады.

3. АКЦИЯҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ.

3.1. Акция апта сайынғы жүлделердің 5 ұтыс ойынымен Негізгі Конкурсты және Акцияның барлық кезеңінде 3 ұтыс ойынымен Қосымша Конкурсты өткізуді қамтиды.

3.2. Негізгі Конкурсқа және Апта сайынғы жүлделердің ұтыс ойындарына қатысу үшін Қатысушы келесідей әрекеттерді орындауықажет:

3.2.1. Instagram-да @nestlebaby.kz парақшасына өту;

3.2.2. @nestlebaby.kz Instagram әлеуметтік желі парақшасында апта сайын (барлығы 5 апта, 5 тапсырма) жарияланатын тапсырмалармен танысу.

3.2.3. Қатысушы келесідей әрекеттерді орындауықажет:

- @nestlebaby.kz парақшасына жазылу

- 2021 жылдың 1 наурыздан бастап 5 сәуірге дейінгі аралықта өзінің Instagram-аккаунтында Акцияның апталық тақырыбына сәйкес келетін хэштегпен орындалған тапсырманың фотосуретін немесе бейнесін жариялау.

- Өзінің Instagram бейінін ашу

- @nestlebaby.kz Акциясын ұйымдастырушысының парақшасын белгілеу

3.2.4. Акция барысында, қатарынан 5 апта бойы, апта сайын кездейсоқ сандар генераторының көмегімен 3 (барлығы 15) жеңімпаз іріктеледі. Әр кезең 6 күнге созылады, жеңімпаздар 7-ші күні анықталады.

3.2.5. Әрбір Қатысушы ұтыс ойынына қатысуға және тақырыбы бойынша жұмысты жүктеген аптаның ғана сыйлық жинағын алуға үміткер болуғақұқылы.

3.2.6. Әр ұтыс ойынына осы ұтыс ойынына 6 күн қалғанда жүктелген жұмыстар ғана қатысады.

3.2.7. Қатысу Қатысушының Акция ережелерімен келісетінін білдіреді.

3.3. 33.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. және 3.2.5.-тармақтардың шарттарын орындаған әрбір Қатысушы өз жұмысын жүктеген аптаның ғана апта сайынғы жүлделердің Негізгі Конкурсына (бұдан әрі –«Ұтыс ойыны») автоматты түрде қатысады (4.1.1, 4.1.2-тармақтар).

3.5. @nestlebaby.kzInstagram әлеуметтік желісінің Stories-теҚосымша конкурсқа және 3 Ұтыс ойынына қатысу үшін Қатысушы келесідей әрекеттерді орындауықажет:

3.5.1. Instagram-да @nestlebaby.kz парақшасына өту;

3.5.2. Акция барысында Stories-кесәйкес жарияланатын тапсырмалармен (Stories-тебарлығы 3 Конкурс, 3 тапсырма) @nestlebaby.kz Instagram әлеуметтік желі парақшасында Storie-тетанысу.

3.5.3. Қатысушы келесідей әрекеттерді орындауықажет:

- @nestlebaby.kz парақшасына жазылу

- Stories-тегі 3 Конкурстың бірінің шарттарын тапсырмада көрсетілген мерзімде орындау

- Өзінің Instagram бейінін ашу

-@nestlebaby.kz Акциясын ұйымдастырушының парақшасын белгілеу

3.5.4. 3 байқаудың әрқайсысында 5 (барлығы 15) жеңімпаз іріктеледі.

3.5.5. Әрбір Қатысушы ұтыс ойынына қатысуға және өзі қатысатын Конкурстың ғана сыйлық жинағын алуға үміткер болуға құқылы.

3.5.6. Қатысу Қатысушының Акция ережелерімен келісетінін білдіреді.

3.7. Ережелерді білмеу оларды орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

 

           

4. АКЦИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҰТЫС ОЙЫНЫНЫҢ ЖҮЛДЕ ҚОРЫ

4.1. Акцияның жүлде қоры шектеулі және келесілерді қамтиды:

4.1.1. Негізгі Конкурс үшін – конкурстыңкезеңі мен аптаның тақырыбына байланысты тақырыптық сыйлық жиынтықтары (15 дана жиынтық: 1 аптаға 3 жиынтықтан).

4.1.2. 3.1.1, 3.1.2 және 3.1.3-тармақтарды сақтаған кезде, Акцияға Қатысушы шектеусізқатысуға құқылы. Бұл реттеҚатысушы жұмысты жүктеген аптаның ғана 1 жүлдесіне үміткер бола алады.

4.1.3. Қосымша байқау үшін - «Литрec» электронды кітапханасына 3000 теңге көлемінде жазылым - (5 дана); «flip.kz» интернет-дүкеніне 3000 теңге көлеміндегі электрондық сертификат - (5 дана); «MyBook» электрондық кітапханасына 3000 теңге көлемінде жазылым - (5 дана).

4.2. Акцияға Тапсырыс берушінің жауапкершілігі осы Ережелердің 4-бөлімінде көзделген ЖүлдеҚорының құнымен және санымен шектеледі.

4.3. Акцияның жарнамалық-ақпараттық материалдарында көрсетілген Жүлденің сыртқы түрі (өлшемі, түсі және т.б.) нақты Жүлделердің нақты сыртқы түрінен өзгеше болуы мүмкін.

4.4. Жүлде ҚорыАкцияға Тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен қалыптасады және оларға құқық алған АкцияЖеңімпаздарына Кепілді сыйлықтар беру үшін ғана пайдаланылады.

4.5. Тапсырыс берушінің / Орындаушының осы Ережелерде көзделген Жүлделердің сапасы бойынша міндеттемелері оларды дайындаушылар ұсынған кепілдіктермен шектелген.  

5. ҰТЫС ОЙЫНЫ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН АНЫҚТАУ

5.1. Осы Ережеде көзделген Акцияның барлық шарттары мен талаптарын орындаған тұлға ғана Жеңімпаз (Жүлде алған Қатысушы) бола алады.

5.2. Жеңімпаздар АкцияЖүлдесін осы Ережелердің 6-бөлімінде айқындалған тәртіппен алады.

5.3. Жүлденің жеңімпаздарын анықтау Instagram аккаунттарын арнайы lizaonair бағдарламасына жүктеу арқылы жүзеге асырылады. Бағдарлама жеңімпаздарды кездейсоқ таңдайды. Жеңімпаздарды тексергеннен кейін нәтижелер Instagram әлеуметтік желісінде @nestlebaby.kz парақшасында жарияланады.

5.4. Акция Орындаушысы Акция Қатысушысына оның Жеңімпаз болғаны туралы Instagram әлеуметтік желісінде @nestlebaby.kz бейініндегіStories-те және/немесе постта жеңімпаздардың тізімін жариялау арқылы, сондай-ақ Instagram әлеуметтік желісі арқылы Қатысушыға тікелей хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.

           

6. ЖҮЛДЕНІ АЛУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

6.1. Акция жеңімпаздары осы Ережелердің 5-бөліміне сәйкес Акцияның ЖүлдеҚорынан Жүлде алу құқығына ие болады.

6.2. Осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген Жүлдені алу үшін Акцияға Қатысушыосы Ереженің 5.2-тармағына сәйкес Акцияға Тапсырыс берушіге мынадай ақпаратты жіберуітиіс: Қазақстан Республикасының азаматы жеке куәлігінің көшірмесі (екі жағы да), нақты орналасқан жерінің толық пошталық мекен-жайы.  Көрсетілген мәліметтер info@kogi.kz электрондық пошта арқылы ұсынылады.Акцияға Қатысушылар Акцияға қатыса отырып, осыған өздерінің сөзсіз келісімін көрсетеді.

6.3. Егер Жеңімпаз бұрыс ақпарат көрсетсе, Ереже талаптарын орындамаса немесе өзінің байланыс деректерін АкцияЖеңімпазы болып анықталған күннен бастап 14 күн ішінде ұсынбаса, Тапсырыс беруші Жүлдені өз қалауы бойынша иеленуге құқылы

6.4. Егер Жеңімпаз осы Ережеде көрсетілген қажетті деректер мен ақпаратты беруден бас тартса, Тапсырыс беруші Жүлдені жібермеу құқығын және Жеңімпазды анықтау нәтижелерін қайта қарау құқығын өзіне қалдырады.

6.5. Жүлде осы Ереженің 6.2-тармағында көзделген тәртіппен АкцияЖеңімпазының көрсеткен мекен-жайына Акцияға Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша пошталық және /немесе курьерлік жеткізу құралдарымен жіберіледі. Жүлде АкцияЖеңімпазына ол тасымалдаушыға берілген сәттен бастап тапсырылды деп есептеледі. Жүлделерді АкцияЖеңімпаздарына беруге байланысты шығыстарды Акцияны Орындаушы көтереді.

6.6. Жүлдені осы Ереженің 2-тармағының, 3-тармағының шарттарына сәйкес және тек осы Ережеде белгіленген тәртіппен оған құқық алған тұлға ғана алады.

6.7. Егер Акцияға Қатысушы қандай да бір себептермен Жүлдені жеке өзі ала алмаса, мұндай Акцияға Қатысушының өз құқығын кез келген үшінші тұлғаға тапсыруға / беруге құқығы жоқ. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші Жүлденің қайталама ұтыс ойынын өткізуге құқылы.

6.8. Осы Ережелердің барлық шарттарын мүлтіксіз сақтау және жоғарыда қарастырылған барлық ақпаратты ұсыну Жүлдені алудың қажетті шарты болып табылады.

6.9. Осы Ережеде көзделген кез келген шарттарды орындамау Акцияның тиісті Қатысушысын оған тиісті Жүлде алу құқығынан айырады. Бұл ретте Акцияға Қатысушы тиісті Жүлдені алудан бас тартқан болып есептеледі және оның Тапсырыс берушіден / Орындаушыдан қандай да бір өтемақы алуға құқығы жоқ.

6.10. Жеңімпаз қандай да бір өтемсіз Жүлдені алуға алған құқығын және / немесе көрсетілген мән-жайлар қай уақытта белгілі болғанына қарамастан, келесі жағдайларда басқа Жүлдеге ауыстыру мүмкіндігін автоматты түрде жоғалтады:

6.10.1. Жүлдені алу үшін барлық қажетті ақпарат ұсынылмаған жағдайда;

6.10.2. осы Ережелердің шарттары тиісінше орындалмаған, оның ішінде осы Ережелердің № 3 бөлімінде айқындалған шарттар бұзылған жағдайда;

6.11. Тапсырыс беруші / Орындаушы және Акциямен байланысты тұлғалар АкцияЖүлделерін алғаннан кейін оларды одан әрі пайдалануға және / немесе Акцияға Қатысушылар берілген АкцияЖүлделерін кез келген себептер бойынша пайдалана алмауына қатысты жауапты болмайды. Тапсырыс беруші / Орындаушы және Акциямен байланысты тұлғалар АкцияЖүлделерін Акцияға Қатысушылар алған сәттен бастап олардың болашақ тағдыры үшін жауап бермейді.

           

7. АКЦИЯНЫҢ БАСҚА ШАРТТАРЫ.

7.1. Тапсырыс беруші және / немесе Акцияны Орындаушы Акцияға Қатысушының жасын және жеке басын куәландыратын құжаттарды тексеру құқығын өзіне қалдырады.

7.2. Акцияға Тапсырыс беруші / Орындаушы осы Ережелерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Акцияға Қатысушылармен жазбаша келіссөздер немесе өзге де байланыстар жасамау құқығын өзіне қалдырады.

7.3. Акцияға Қатысушылар Акцияға қатысуға байланысты өздері шеккен барлық және кез келген шығыстарды (оның ішінде Акция туралы кез келген ақпаратты алу үшін Ғаламтор желісін пайдалануға байланысты шығыстарды шектеусіз) дербес төлейді.

7.4. Тапсырыс беруші / Акцияны Орындаушы өз қалауы бойынша кез келген тіркеуді жарамсыз деп тануы мүмкін, сондай-ақ осы Акцияға тіркеу процесін немесе Акцияның басқа кезеңдерін қолдан жасайтын немесе қолдан жасаудан пайда көретін немесе осы Акция ережелерін бұза отырып әрекет ететін, деструктивті әрекет ететін немесе осы Акциямен байланысты болуы мүмкін кез келген басқа тұлғаны ренжіту, қорлау, қорқыту немесе зиян келтіру ниетімен іс-әрекеттерді жүзеге асыратын кез келген тұлғаға одан әрі қатысуға тыйым салуы мүмкін.

7.5. Осы Ережелерде пайдаланылатын терминдер тек осы Акцияға қатысты болады.

7.6. Бұл ережелер Акцияға қатысудың жалғыз ережелері болып табылады. Ресми ережелерді Акцияға Тапсырыс беруші Акцияны өткізудің бүкіл мерзімі ішінде өзгерте және / немесе толықтыра алады. Акцияның ресми ережелерін өзгерту және / немесе толықтыру оларды Тапсырыс беруші бекіткен және Ережелер туралы хабардар ету үшін айқындалған тәртіппен жариялаған жағдайда мүмкін болады. Мұндай өзгерістер мен толықтырулар, егер Акция ережелеріне енгізілген өзгерістермен / толықтырулармен арнайы айқындалмаса, жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.